Helle og Wenche på veien opp mot Gourdon, Courmes, Greolieres, Cipieres elelr hvor du måtte ønske å ta veien